Skaitmeninio mokymo turinio kūrimas profesiniame mokyme

Skaitmeninio mokymo turinio kūrimas profesiniame mokyme

Skaitmeninio mokymo turinio kūrimas profesiniame mokyme


Mokymų tikslas –  suteikti teorinių ir praktinių žinių apie skaitmeninio turinio kūrimo ypatumus, pritaikymą nuotoliniam mokymui, technologines skaitmeninio turinio kūrimo priemones, naudojamas profesiniame mokyme, pasaulines tendencijas, vietą ir svarbą profesiniame mokyme.

Numatomi rezultatai – mokymų dalyviai išplės žinias apie skaitmeniniam turiniui keliamus reikalavimus; gebės panaudoti įvairius skaitmeninio turinio kūrimo įrankius, kurti įvairaus pobūdžio skaitmeninį mokymo turinį, kurį galės panaudoti savo mokomuosiuose dalykuose pvz.: iliustruotus ir interaktyvius tekstus, audio ir video formatus išnaudojančią mokymo medžiagą, sieti ją tarpusavyje, rengti testus ir savikontrolės užduotis.

Mokymai skirti profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojams (andragogams).