Pradinio gaivinimo ir AID įgūdžių praktika

Pradinio gaivinimo ir AID įgūdžių praktika

Pradinio gaivinimo ir AID įgūdžių praktika

Kurso tikslas - išmokti nustatyti staigią mirtį ir atlikti kokybišką pradinį gaivinimą bei išmokti užtikrinti kokybišką ventiliaciją.  
Kursas skirtas medicinos krypties studentams, internams, gydytojams rezidentams.  
Tai yra praktinis kursas, skirtas pakartoti ir iki automatizmo ištobulinti pradinio gaivinimo ir pradinius kvėpavimo takų valdymo įgūdžius.
Kursas paruoštas: pagal Europos gaivinimo tarybos (ERC), Amerikos širdies asociacijos (AHA) 2020 metų rekomendacijas. 

Baigę kursą gebėsite:
-įvertinti paciento būklę ir atpažinti kritines būkles,
-atlikti kokybiškus krūtinės ląstos paspaudimus ir įpūtimus,
-defibriliuoti automariniu išoriniu defibriliatoriumi, 
-atlikti saugią defibriliaciją, naudojant rankinį defibriliatorių,
-atlikti pradinio gaivinimo veiksmų seką,
-atverti kvėpavimo takus rankomis,
-įkišti orofaringinį vamzdelį,
-įkišti nazofaringinį vamzdelį,
-ventiliuoti maišu su kauke,
-suteikti pagalbą, kuomet yra kvėpavimo sustojimas.

Trukmė: praktika 6 val.