Ekstremaliosios medicinos ciklas

Ekstremaliosios medicinos ciklas

Ekstremaliosios medicinos ciklas

Ekstremali situacija – tai padėtis, susidaranti dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo veiksmų ir staiga sukelianti didelį pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, gamtai arba žmonių žūtį, sužalojimus ar turtinius nuostolius.

Net ir praėjus ekstremalios situacijos keliamam tiesioginiam pavojui, visuomenė dar ilgai junta jos padarinius. Žmonių žūtys, sužalojimai, traumos, pastogės ir turto netektys – tai priežastys, kurios sukelia ir daug psichologinių problemų.

Šiame kurse, skirtame LSMU MF 5 kurso studentams, gvildenamos temos - ekstremalių situacijų įvairovė, nukentėjusiųjų srautų valdymas ir  pagalba nukentėjusiems.