Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais