Skubioji medicinos pagalba

Skubioji medicinos pagalba

Skubioji medicinos pagalba

Skubioji medicinos pagalba turi būti teikiama nedelsiant, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento  ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Ikistacionarinės ir stacionarinės skubiosios medicinos pagalbos efektyvumas priklauso nuo tinkamos kvalifikacijos ir komandinio darbo. Savalaikiai ir kvalifikuotai suteikta pagalba ne tik sumažina mirčių skaičių, bet ir lemia mažesnį invalidumą, geresnę sveikatos prognozę bei išeitis. Tai įrodyta moksliniais tyrimais. Skubiosios pagalbos srityje susiduriama su įvairia patologija, todėl ir medikų atsakas turi būti platus savo kvalifikacija bei kompetencija. Norint pasiekti šį tikslą būtina įgyti žinias ir įgūdžius.