Basic endotracheal intubation (for students)

Basic endotracheal intubation (for students)

BETI-HL-EN students

Baziniai laparoskopiniai įgūdžiai

Baziniai laparoskopiniai įgūdžiai

BLAP-HL-LT

Bendravimo su pacientu pagrindai

Bendravimo su pacientu pagrindai

BSP-HL-LT

Emergency medicine: skills and procedures

Emergency medicine: skills and procedures

SMP-HL-EN

Kritinių būklių EKG diagnostika

Kritinių būklių EKG diagnostika

EKG-KK-LT

Naujagimių gaivinimas

Naujagimių gaivinimas

NG-HL-LT

Pasirengimas veikti masinių sužalojimų atvejais

Pasirengimas veikti masinių sužalojimų atvejais

HMIMMS-KK-LT

Pirmoji medicinos pagalba

Pirmoji medicinos pagalba

PMP-HL-LT

Pradinė pagalba ištikus traumai

Pradinė pagalba ištikus traumai

TRAUMA II-KK-LT

Psichologinės pagalbos įgūdžiai teikiant skubią medicinos pagalbą

Psichologinės pagalbos įgūdžiai teikiant skubią medicinos pagalbą

STRESS-KK-LT

Skubioji medicinos pagalba

Skubioji medicinos pagalba

SMP-HL-LT

Skubioji medicinos pagalba vaikams: ūmių būklių diagnostika ir gydymas

Skubioji medicinos pagalba vaikams: ūmių būklių diagnostika ir gydymas

PALS-KK-LT

Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais

Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atvejais

SOS-KK-LT

Šiuolaikinė specializuota akušerinė pagalba

Šiuolaikinė specializuota akušerinė pagalba

SAP-HL-LT

Внедрение алгоритма и мониторинга эффективной диагностики и лечения акушерских кровотечений

Внедрение алгоритма и мониторинга эффективной диагностики и лечения акушерских кровотечений

BT-HL-RU