Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-1425 įgyvendinimas


UAB „Krizių tyrimo centras“ įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą.

Projekto pavadinimas: Klientų savitarnos sprendimo diegimas UAB „Krizių tyrimo centras“ vykdomoje mokymų veikloje.

Projekto pagalba siekiama sukurti  suprantamą ir priimtiną vartotojams klientų savitarnos sistemą, kurios pagalba įmonės klientai galėtų įsigyti norimas sveikatos mokymų paslaugas. Įdiegus naująjį klientų savitarnos sprendimą, bus palengvintas kliento kelias iki paslaugos įsigijimo, įsigyjant paslaugą bei naudojantis jomis. Kiekvienas klientas, savitarnoje lengvai galės pasirinkti mokymų paslaugas, labiausiai atitinkančias jo poreikius, bus pritraukiama daugiau klientų bei išaugs įmonės pardavimai. Klientų savitarnos sistema bus pasiekiama, naudojant interneto ryšį, todėl ją pasiekti galima iš visur, kur yra internetas. 

Projekto tikslas: Informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą. 

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Bendra projekto vertė 66 630,00 Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama 49 972,50 Eur.

Projekto vykdymo pradžia 2022-02-22.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-02-17.


Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0114 įgyvendinimas


UAB „Krizių tyrimo centras“ įgyvendina 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“ projektą.

Projekto pavadinimas: „Originalių paslaugų dizaino sprendimų sukūrimas UAB „Krizių tyrimo centras”

Įmonė ieško geriausių sprendimų kaip suvienyti jėgas kovojant už gyvybę ir sveikatą kritinėse situacijose. Projekto metu siekiama sukurti suprantamą ir priimtiną informacijos pateikimo būdą vartotojui, kad jis aktyviai įsitrauktų ir dalyvautų gaivinimo mokymuose, nuolat atnaujintų žinias ir įgūdžius, suprastų atsakomybę, jaustų pilietinę pareigą ir jungtųsi į pagalbos teikėjų tinklą, žinotų apie automatinį išorinį defibriliatorių (toliau - AID) ir esant reikalui AID panaudotų gelbstint gyvybes.

Projekto tikslas: sukurti originalų teikiamų paslaugų dizaino sprendimą, skirtą masiniam paslaugų teikimui, siekiant padidinti įmonės paslaugų patrauklumą ir paklausą, saugios bendruomenės kūrimui.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurti 3 paslaugų dizaino sprendimai:

  • gaivinimo mokymų paslaugos dizaino sprendimas;
  • pagalbos teikėjų ir defibriliatorių tinklo paslaugos dizaino sprendimas;
  • hibridinio simuliacinio mokymo metodo pristatymo dizainas.

Projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir įmonės lėšomis. Bendra projekto vertė 49 500,00Eur. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama 29,700 Eur.

Projekto vykdymo pradžia 2020-07-02.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-12-31.


Projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0201 įgyvendinimas


Įmonė įgyvendina projektą "UAB "Krizių Tyrimo Centras" konkurencingumo ir eksportuojamos produkcijos apimčių didinimas, dalyvaujant tarptautinėse parodose"

Projekto tikslas - aktyvus dalyvavimas tarptautinėse parodose, didinantis įmonės konkurencingumą ir kuriamos produkcijos žinomumą Europos ir JAV rinkose. 

„Krizių tyrimo Centras“ jau daugelį metų organizuoja ir veda mokymus skubiosios medicinos srityje. Mūsų išskirtinis požymis - ypatingas dėmesys praktiniams įgūdžiams. Tikime, jog kasdieniniame darbe, teikiant skubią ir neatidėliotiną medicinos pagalbą, gerai išlavinti įgūdžiai, tikslūs veiksmai bei manipuliacijos lemia mediko sėkmę kovojant už paciento gyvybę. To pasekoje įmonė yra sukūrusi virtualią mokymosi platformą - garso, vaizdo įrašų, nuotolinių ir simuliacinių mokymų integracijos valdymo sistemą, kuri padeda užtikrinti specialistų profesinių kompetencijų nuolatinį augimą. Kiekvienas medikas savo licencijos tęsimui bei kvalifikacijos atnaujinimui gali pasirinkti kelis iš daugelio, visame pasaulyje pripažintų ir standartais tapusių  mūsų siūlomų kursų. Įgyta sėkminga skubiosios medicinos srityje darbo patirtis Kazachstane, skatina UAB „Krizių tyrimo Centras“  ir toliau plėsti savo veiklą, ieškoti naujų užsienio partnerių, vykdyti savo paslaugų eksportą. Įmonės veiklos pristatymui bus naudojama virtuali mokymosi platforma, kūrybiškai parengiama rinkodaros medžiaga. Įmonės veikla bus pristatoma žodine, rašytine, vaizdine, garsine forma, naudojant virtualią mokymosi platformą, kurios pagalba potencialūs užsienio partneriai galės praktiškai išbandyti, įvertinti jų teikiamą naudą. UAB "Krizių tyrimo Centras" teikiamos mokymo paslaugos būtinos medicinos darbuotojams, siekiant išlaikyti atitinkamą profesinę kvalifikaciją, atnaujinti žinias, praktinius įgūdžius, reikalingus kasdieniniame darbe, teikiant pagalbą nukentėjusiesiems. Projekto įgyvendinimas itin aktualus ir svarbus įmonės žinomumo didinimo požiūriu. Pridėtinė investicijų vertė: augančios pardavimų ir eksporto apimtys, įmonės plėtra užsienyje, žinomumo didinimas. Projektas finansuojamas nuosavomis bei ES paramos lėšomis. Pagalba įmonei leis pasiekti visus produkto ir rezultato rodiklius, bei leis efektyviai plėstis į užsienio rinkas. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė 89 068,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 44 534,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia 2019-07-19.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-06-17.