Kurso tikslas – suprasti kaip organizuojamas įvairių tarnybų darbas masinės nelaimės metu ir gebėti teikti medicininę pagalbą masinės nelaimės įvykio vietoje atliekant medicininį rūšiavimą, gydymą ir transportavimą.
Kursas, visiems žinomas MIMMS pavadinimu, yra tarptautinis pasirengimo ir medicinos pagalbos teikimo standartas. Kurse pateikiamas sisteminis požiūris į pagalbos teikimą įvykus masinei nelaimei ir gali būti pritaikomas esant įvairaus pobūdžio nelaimėms. Kursas praktinis, užsiėmimai vyksta stalo pratybose, radijo ryšio procedūros treniruotėse, vykstančio kurso pastato ir kiemo teritorijoje.
Kursas skirtas visiems sveikatos priežiūros specialistams – visų sričių gydytojams, slaugytojams, akušeriams ir paramedikams.  

Baigę kursą gebėsite:
-sustatyti vadovavimo struktūrą įvykio vietoje,
-apsirengti, nusirengti asmens apsaugos priemones,
-naudotis radijo ryšio stotele,
-bendrauti standartiškai radijo tinkle,
-pateikti METHANE pranešimą,
-atlikti atrankinį vaikų ir suaugusiųjų rūšiavimą,
-atlikti gyvybę gelbstinčias procedūras įvykio vietoje.

Sužinosite:
-kaip vyksta pasiruošimas masinėms nelaimėms,
-koks galimas masinių nelaimių pobūdis ir pagalbos organizavimo ypatumai,
-kaip organizuojama veikla tarp sveikatos priežiūros tarnybų ir kitų pagalbą teikiančių organizacijų,
-kaip užtikrinamas vadovavimas ir kontrolė,
-kokios yra vadovavimo pakopos įvykio vietoje,
-kokios yra medicinos darbuotojų pareigos ir funkcijos įvykio vietoje,
-kaip įrengti nukentėjusiųjų evakuacijos punktą,
-kaip užtikrinamas transportavimas.

Kurso trukmė: 
-Praktika 18 val. 
-Skaitymo laikas apie 4 val.

Specialybė: Studentas

Kurso tikslas – suprasti gydymo įstaigos funkcionavimo ypatybes įvykus masinei nelaimei, išmokti planavimo, personalo mokymo, darbo organizavimo ir bendradarbiavimo tarp įvairių tarnybų principų.

Kursas, visiems žinomas Hospital MIMMS (HMIMMS) pavadinimu, yra pagrindinis kursas gydymo įstaigoms, mokantis pagalbos teikimo principų įvykus masinei nelaimei. Kursas praktinis, užsiėmimai vyksta stalo pratybose, radijo ryšio procedūros treniruotėse, vykstančio kurso pastato ir kiemo teritorijoje.
Kursas skirtas visiems sveikatos priežiūros ir administracines pareigas atliekantiems gydymo įstaigų specialistams

Baigę kursą gebėsite:
-atlikti planavimo darbus,
-sustatyti vadovavimo struktūrą,
-taikyti CSCATTT principus,
-atlikti priėmimo fazės pagrindinius veiksmus,
-atlikti atrankinį ir detalųjį vaikų ir suaugusiųjų rūšiavimą,
-atlikti gyvybę gelbstinčias procedūras skubios pagalbos skyriuje,
-atlikti strukūruotą įvykio aptarimą pasibaigus pagalbos teikimui.

Sužinosite:
-kaip vyksta pasiruošimas masinėms nelaimėms,
-koks galimas masinių nelaimių pobūdis ir pagalbos organizavimo ypatumai įvykio vietoje ir gydymo įstaigose,
-kokios yra įvykio fazes, kokie veiksmai atliekami jų metu gydymo įstaigose,
-kaip organizuojama veikla tarp sveikatos priežiūros tarnybų ir kitų pagalbą teikiančių organizacijų,
-kokios yra medicinos darbuotojų pareigos ir funkcijos,
-nuolatinio mokymo ir pasiruošimo svarbą,
-kokie yra pagalbos teikimo ypatumai gydymo įstaigoje, esant skirtingo pobūdžio masinei nelaimei.     

Kurso trukmė 16 val. 

Kurso sertifikatas tinkamas visų specialybių gydytojams, slaugytojams, akušeriams, paramedikams licencijoms pratęsti.

Specialybė: Gydytojas

 

 

Kurso tikslas – suprasti kaip organizuojamas įvairių tarnybų darbas masinės nelaimės metu ir gebėti teikti medicininę pagalbą masinės nelaimės įvykio vietoje atliekant medicininį rūšiavimą, gydymą ir transportavimą.
Kursas, visiems žinomas MIMMS pavadinimu, yra tarptautinis pasirengimo ir medicinos pagalbos teikimo standartas. Kurse pateikiamas sisteminis požiūris į pagalbos teikimą įvykus masinei nelaimei ir gali būti pritaikomas esant įvairaus pobūdžio nelaimėms. Kursas praktinis, užsiėmimai vyksta stalo pratybose, radijo ryšio procedūros treniruotėse, vykstančio kurso pastato ir kiemo teritorijoje.
Kursas skirtas visiems sveikatos priežiūros specialistams – visų sričių gydytojams, slaugytojams, akušeriams ir paramedikams.  

Baigę kursą gebėsite:
-sustatyti vadovavimo struktūrą įvykio vietoje,
-apsirengti, nusirengti asmens apsaugos priemones,
-naudotis radijo ryšio stotele,
-bendrauti standartiškai radijo tinkle,
-pateikti METHANE pranešimą,
-atlikti atrankinį vaikų ir suaugusiųjų rūšiavimą,
-atlikti gyvybę gelbstinčias procedūras įvykio vietoje.

Sužinosite:
-kaip vyksta pasiruošimas masinėms nelaimėms,
-koks galimas masinių nelaimių pobūdis ir pagalbos organizavimo ypatumai,
-kaip organizuojama veikla tarp sveikatos priežiūros tarnybų ir kitų pagalbą teikiančių organizacijų,
-kaip užtikrinamas vadovavimas ir kontrolė,
-kokios yra vadovavimo pakopos įvykio vietoje,
-kokios yra medicinos darbuotojų pareigos ir funkcijos įvykio vietoje,
-kaip įrengti nukentėjusiųjų evakuacijos punktą,
-kaip užtikrinamas transportavimas.

Kurso trukmė: 
-Praktika 18 val. 
-Skaitymo laikas apie 4 val.

Specialybė: Studentas