Skubioji medicinos pagalba turi būti teikiama nedelsiant, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento  ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams. Ikistacionarinės ir stacionarinės skubiosios medicinos pagalbos efektyvumas priklauso nuo tinkamos kvalifikacijos ir komandinio darbo. Savalaikiai ir kvalifikuotai suteikta pagalba ne tik sumažina mirčių skaičių, bet ir lemia mažesnį invalidumą, geresnę sveikatos prognozę bei išeitis. Tai įrodyta moksliniais tyrimais. Skubiosios pagalbos srityje susiduriama su įvairia patologija, todėl ir medikų atsakas turi būti platus savo kvalifikacija bei kompetencija. Norint pasiekti šį tikslą būtina įgyti žinias ir įgūdžius.

Mokymai skirti išmokyti kurso dalyvius įvertinti paciento būklę, atlikti medicininį rūšiavimą skubiosios pagalbos skyriuje, rūšiavimą iki ligoninės ir ligoninėje masinės nelaimės metu. Mokymų metu kurso dalyviai įgis paciento būklės vertinimo ir medicininio rūšiavimo įgūdžių, pritaikomų kasdieniame darbe bei ekstremalios situacijos metu.

Kursas slaugytojams ir paramedikams „Skubioji medicinos pagalba“ apima įvairius skubiosios medicinos pagalbos aspektus. Akcentuojamas pacientų transportavimas esant urgentinėms būklėms, numatoma supažindinti su įvairiomis metodikomis, skirtomis paruošti pacientus tolimesniam gydymui.

Tinkamos skubiosios pagalbos procedūros leidžia išvengti didesnių sužalojimų ne tik gabenant pacientus, bet ir gelbėjant juos įvykio vietoje. Kurso metu skiriama laiko skubiai kardiografinei diagnostikai – pigiam, tačiau efektyviam metodui, plačiai taikomam urgentinėse situacijose. Taip pat aptariami pagalbos ypatumai užspringimo, klinikinės mirties atvejais, akcentuojama praktinių įgūdžių svarba. Programos nuorodos veda į oficialius LR SAM patvirtintus gaivinimo standartus, kas neleidžia abejoti turinio aktualumu. Daug dėmesio skiriama pagalbos traumų atvejais taktikai, imobilizacijos principams esant stuburo, galūnių sužalojimams, šių įgūdžių praktiniam mokymui ir įtvirtinimui.

Apibendrinant pristatomą kursą galima teigti, kad jis yra vertingas, skatina bendradarbiauti įvairių specialybių medikus, užtikrina kvalifikuotą bei kompetentingą problemų sprendimą skubiosios medicinos srityje.