Projektas „Sveikatos išsaugojimo priemonių įgyvendinimas tikslinėse teritorijose“, projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-628-01-0001